O uczelni

Biznes zawsze był związany z podróżami, znajomością obcych języków i kultur. Świat rozwijał się dzięki wymianie międzynarodowej, dzięki ludziom, którzy mieli chęć i odwagę, by ruszyć w nieznane.

Od 20 lat realizujemy strategię kształcenia menedżerów otwartych na świat i przygotowanych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dajemy studentom mocny fundament fachowej wiedzy w zakresie szeroko rozumianego zarządzania. Dodatkowo umożliwiamy im nabywanie kompetencji językowych, zwłaszcza języka angielskiego, który dziś jest synonimem języka biznesu. Szczególnie ważne jest dla nas rozwijanie w przyszłych przedsiębiorcach wrażliwości interkulturowej – uświadamiamy studentom piękno poznawania innych kultur, uczymy tolerancji i szacunku.

W XXI wieku bycie uczelnią międzynarodową to za mało, dlatego Europejska Wyższa Szkoła Biznesu pragnie się stać czymś więcej – uczelnią wielu kultur, na której warto studiować, gdzie jakość nie jest luksusem, a standardem. Dążymy do tego, aby znaleźć się w czołówce elitarnych uczelni biznesowych w Europie. Chcemy kształcić przyszłych ludzi sukcesu, pomagać im rozwijać ich umiejętności oraz wspierać w efektywnym kształtowaniu własnej kariery.

Kronika uczelni