Misja, strategia i cele uczelni

Koncepcja kształcenia na kierunku „Zarządzanie” w istotny sposób wykazuje związek z misją i strategią EWSB. Misja Uczelni:

Jesteśmy Uczelnią kształcącą ludzi biznesu otwartych na świat globalny i różnorodny.