ЧОМУ МИОБРАЛИЄвропейської академіїБІЗНЕСУ?

Висококваліфіковані кадринауково-педагогічного колективугарантуютьвисокий рівень освіти.Можливість вивченняіноземних мов. Постійна актуалізаціяпрограми навчаннягарантуєзнання, що відповідають останнім тенденціямта інноваціям. Освітняпрограма передбачаєтеоретичну і практичнупідготовку.Надання місцьпроходження практики вПольщі і за кордоном. Можливість навчанняза кордономза програмою обмінустудентамиErasmus. Широка пропозиціяз працевлаштуванняпісля закінчення навчання.

Кожномуіноземному студентовіоформляєтьсядозвіл на проживанняв Польщі, що дає можливість безвізового в'їздувкраїниШенгенабоспрощеної формиотримання візивіншікраїниЄвропи таСША.
Академіявходитьв АсоціаціюВищихНавчальних закладівЄвросоюзу.
У зв'язкуз тим, щоАкадемія єчленомбагатьох Міжнароднихорганізацій таучасником міжнароднихпрограм (Erasmus, Tempusі т.д.),студенти мають можливістьпід час навчанняпідвищувати свою кваліфікаціюврамкахобмінуу Вищихнавчальних закладахВеликобританії, Франції,Данії, Іспанії, Португалії таінших країнах Європи.
Європейська АкадеміяБізнесузабезпечуєвізову підтримку.

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ

Метою програми є підготовкависококваліфікованих фахівціву сфері управліннята менеджменту.
  Навчання- польськоюта англійськоюмовами (на вибір).Дляіноземнихстудентів проводитьсябезкоштовний курспольської мови.
Студентамнадається можливістьздобуття вищоїєвропейської освітидвох ступенів:
Iступінь-бакалавр -термін навчання 3 роки;
IIступінь-MBA (MasterofBusinessAdministration) магістр- термін навчання2 роки.

Академіяпропонує навчання затакими спеціальностями:

 • Психологіявбізнесі
 • Управління персоналом
 • Логістикавпідприємстві
 • Бухгалтерськийоблікта фінанси
 • Фінансималих і середніх підприємств
 • E-business
 • Інформаційні системивуправлінні
 • Графіка імультимедія
 • Туризм та готельний бізнес
 • Управління таменеджменту сфері туризму таготельного бізнесу
 • Socialmedia
 • маркетинг
 • PublicRelations

Академіяготує фахівцівєвропейського рівня.У зв'язку з цимпередбачаєобов'язкове вивченнядвох іноземнихмов.

ПРАКТИКА

На кожномукурсі навчанняАкадеміяорганізовуєдлястудентівобов'язковупрофесійнупрактикувкраїнах Європи(Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Німеччина, Норвегія).Проживання та харчуванняпід час закордонноїпрактикиповністюоплачуються,крімтого,студентотримуєзаробітну плату (від 350 до700 єврона місяць).Тривалістьпрактикивід3 до 5місяців (за бажанням студента).

Практикадопомагаєстудентамсаморозвиватися, і це не тількиможливість придбанняпрофесійного досвідуізнань, а йвдосконалення практичнихнавичокмови. Міжнароднийвідділ займаєтьсяпошукомконтактів звузамиусього світуврамкахобмінустудентамита наданнямнашимстудентамширокоговиборупрактикиза кордоном.

УМОВИ ВСТУПУ

Європейська АкадеміяБізнесу, Познань, Польща, проводитьнабір студентівзі Східної Європинапільгових умовахбезвступних іспитівітестування,не залежновід оцінокватестаті.
Дляоформлення запрошеннянеобхідно вислатинаелектронну адресуe.janina@pwsb.plвідсканованідокументи:
бакалаврат:

 • Атестатабодокумент про середню освіту -оригінал;
 • Копіязакордонного паспорта (1-а сторінка);
 • Поштову адресуз індексом, на який буде висланийоригіналзапрошеннядляотримання студентськоїбезкоштовноївізи.

МBA (MasterofBusinessAdministration) магістратура

 • Атестат-оригінал;
 • Дипломбакалавраз додатком до диплому - оригінал;
 • Копіязакордонного паспорта (1-а сторінка);
 • Поштову адресуз індексом, на який буде висланийоригіналзапрошеннядляотримання студентськоїбезкоштовноївізи.

ДОКУМЕНТИ

Длявступу необхіднонадати наступні документи:
бакалаврат:

 • Атестатабодокумент про середнюосвіту-оригінал;
 •  4фотографії;
 • Копіязакордонного паспорта.

МBA(Master of Business Administration) магістратура :

 • Атестат-оригінал;
 • Дипломбакалавра(запостилем) та додаток до диплому - оригінал;
 • 4фотографії;
 • Копіязакордонного паспорта.

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

Навчання польськоюмовою- 1000ЄВРОна рік(можливістьоплатипомісячно, тобто 100 ЄВРОна місяць),
навчання англійською мовою- 2300ЄВРОна рік(можливістьоплатипомісячно, тобто 230ЄВРОна місяць),
реєстраційний внесок(оформленнядокументів) - 200ЄВРО-разоваоплата.
У вільний віднавчання часстудентмає можливістьпідробітку.

СТАТУСВИПУСКНИКА

Випускники Академії- це фахівціширокогопрофілю нетільки в сфері теоретичних,а йпрактичних знань. Наші випускники, які володіють суспільно-економічними, організаційними та юридичними знаннямивпоєднанніз практичними навиками, придбаними під час проходженняпрактики,завжди мають перевагусеред фахівців. Іноземці, якіотрималидиплому Польщі, можуть бути оформлені нароботунатаких самихумовах, що йгромадяниПольщі, тобто бездозволу на роботу.
Післязакінчення навчанняАкадемія надаємісця роботиза спеціальністю.