Zapisz się

Uzyskana przez EWSB akredytacja NIBS (z wyróżnieniem) jest potwierdzeniem, że udało się nam zaadoptować najlepsze światowe rozwiązania w zakresie organizacji studiów.

Zasady rekrutacji

KROK I - Rejestracja on–line

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Otwarcie systemu elektronicznej rekrutacji - 1 marca. Rejestracją on–line dokonujesz rezerwacji miejsca na wybranym kierunku.

KROK II - Dostarczenie kompletu dokumentów

Studia I stopnia: Świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, kserokopia dowodu osobistego (obu stron), 3 aktualne fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), dowód wniesienia opłaty wpisowej (poza okresem promocji)
Studia II stopnia: Dyplom ukończenia studiów I stopnia, kserokopia dowodu osobistego (obu stron), 3 aktualne fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), dowód wniesienia opłaty wpisowej (poza okresem promocji)

Warunki przyjęcia
Zasadniczo o przyjęciu na Uczelnię decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc na poszczególne kierunki jest ograniczona. Pierwsze 50% miejsc na każdym kierunku jest wyróżniona. Kandydaci, którzy zarejestrują się i złożą dokumenty jako pierwsi otrzymują gwarancję przyjęcia. Po wyczerpaniu się miejsc wyróżnionych o przyjęciu na studia decydują wyniki matury (konkurs świadectw).

KROK III - Podpisanie umowy

Po zarezerwowaniu miejsca na wybranym kierunku i dostarczeniu do Biura Rekrutacji kompletu wymaganych dokumentów następuje podpisanie umowy oraz warunków finansowych wiążących Studenta z Uczelnią na 3 letni okres studiów.

Rejestracja ON-LINE

Studia I stopnia

Opłata wpisowa

  • dla rejestracji ON-LINE dokonanej do 31 sierpnia bieżącego roku – 0
  • dla rejestracji ON-LINE dokonanej po tym terminie – 450 zł

Studia II stopnia

  • dla rejestracji ON-LINE dokonanej do 31 lipca bieżącego roku – 0 zł
  • dla rejestracji ON-LINE dokonanej od 1-31 sierpnia bieżącego roku – 200 zł
  • dla rejestracji ON-LINE dokonanej po tym terminie – 400 zł
  • dla rejestracji ON-LINE ABSOLWENCI EWSB - 0 zł

Dokumenty rekrutacyjne

Studia podyplomowe

Studia MBA