PANI KATARZYNA CZAINSKA OTRZYMAŁA STOPIEŃ DOKTORA HABILITOWANEGO

Z radością i satysfakcją informujemy, że w dniu 21 marca 2017 r. Rada Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej nadała Pani dr Katarzynie Czainskiej stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Rada Wydziału Zarządzania podzieliła tym samym stanowisko Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, że osiągnięcia naukowo-badawcze i publikacyjne dr Katarzyny Czainskiej po uzyskaniu stopnia doktora stanowią znaczny wkład Kandydatki w rozwój dyscypliny nauki o zarządzaniu.

Gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju zawodowego!

Posted in Bez kategorii.