Wynajem sal

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu oferuje wynajem sal dydaktycznych
Wszystkie sale dostępne są w budynku Uczelni, przy ul. Niedziałkowskiego 18 (ok. 300 m od Dworca PKS)

Oferujemy

  • Sala do 10 osób: 25 zł netto/h +23% VAT (10 i 11)
  • Sala do 30 osób: 30 zł netto/h +23% VAT (2)
  • Sala konferencyjna do 30 osób: 50 zł netto/h +23% VAT (5)
  • Sala do 60 osób: 55 zł netto/h +23% VAT (14 i 15)
  • Sala do 120 osób: 94 zł netto/h +23% VAT (14 i 15)
  • Aula do 200 osób: 183 zł netto/h +23% VAT
  • Sala komputerowa
    (20 stanowisk, Internet, MS Office): 82 netto zł/h +23% VAT

W cenę wynajmu wchodzi laptop z rzutnikiem.

Kontakt

 

tel. (061) 833 14 33
e-mail: a.barczak@universityofbusiness.eu