Studia MBA

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają istotną rolę w gospodarce i uważane są za stymulatora jej rozwoju. Funkcjonowanie MŚP stanowi objaw zdrowej konkurencji oraz odzwierciedla przedsiębiorczość społeczeństwa. Małe i średnie przedsiębiorstwa stymulują wzrost gospodarczy poprzez aktywizacje procesów innowacyjnych oraz generują nowe miejsca pracy. Stworzenie i zarządzanie firmą nie jest jednak łatwe. Co roku jest rejestrowanych w Polsce średnio 330 000 działalności gospodarczych. Po roku 50% upada.
W kolejnym roku następne 50% przestaje istnieć. Po dwóch latach nadal funkcjonuje jedynie 25% firm. Dlaczego tak się dziej? Z badań wynika, że (MŚP) napotykają trzy podstawowe bariery rozwojowe: bariery rynkowe i otoczenia, problemy zarządzania, wynikające z niewystarczającej wiedzy i umiejętności  oraz bariery finansowe.

Programy MBA dostępne na rynku polskim pozwalają pozyskać wiedzę i umiejętności niezbędne przede wszystkim do radzenia sobie z problemami oraz zarządzania dużym przedsiębiorstwem. Skala problemów w dużych firmach jest zupełnie inna, chociaż ich aspekty merytoryczne mogą być zbliżone do wyzwań MŚP. Jednak MŚP mają własną specyfikę działania i rozwoju. I właśnie dla małych i średnich przedsiębiorstw jest skierowany ten unikalny program.

Bogaty program oferowany na studiach podyplomowych MBA dla MŚP, w oparciu o studia przypadków, wskazuje najbardziej istotne obszary funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, mogące występować w tych obszarach problemy oraz daje gotowe do wykorzystania narzędzia do radzenia sobie z tymi wyzwaniami.

DLA KOGO

MBA dla MŚP jest skierowane do wszystkich, którzy pełnią funkcje menedżerskie lub będą je pełnić w najbliższej przyszłości oraz dla osób prowadzących lub zamierzające prowadzić własną firmę, a także dla wszystkich osób pragnących doskonalić swój profil zawodowy.

CELE STUDIÓW

Głównym celem programu MBA dla MŚP jest dostarczenie pakietu praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych dla każdego menedżera, który w sposób profesjonalny chciałby kierować zespołem, a także firmą. kich osób pragnących doskonalić swój profil zawodowy.

METODA SZKOLENIOWA

Większość zajęć ma charakter warsztatowy, interaktywny. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem, m.in. analizy przypadków (case study), burzy mózgów, ćwiczeń zespołowych, ćwiczeń indywidualnych, gier interaktywnych, odgrywania ról, treningu umiejętności praktycznych, wymiany doświadczeń, mini wykładów oraz e-learningu.

CENA

Wpisowe 350  zł – dla osób, które zapiszą w okresie promocji do 15.08.2017  WPISOWE 0 zł

Forma płatnościCena
Wpłata jednorazowa całej kwoty do 15.10.201715 400 zł
Wpłata jednorazowa całej kwoty do 15.10.20179 800 zł (absolwenci EWSB, członkowie izb partnerskich, firmy współpracujące z EWSB)
Wpłata ratalna 4 raty po 4.000 zł każda 16 000 zł
Wpłata ratalna 4 raty po 2.500 każda 10 000 zł (absolwenci EWSB, członkowie izb partnerskich, firmy współpracujące z EWSB)

 
 

Zapisy

  • Drogą mailową: podyplomowe@universityofbusiness.eu
  • Osobiście: Europejska Wyższa Szkoła Biznesu, ul. Niedziałkowskiego 18, Biuro Studiów Podyplomowych i MBA, Rektorat, I p.
  • Pocztą: Europejska Wyższa Szkoła Biznesu, ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Biuro Studiów Podyplomowych i MBA.

Pobierz formularz zgłoszeniowy (PDF)