Studia MBA

This unique and challenging course offers students a blended learning experience in research and practice for aspiring managers and entrepreneurs. The course is in cooperation with institutions in the United Kingdom, Germany and France. The
support of industry means that successful students get the opportunity to work with our industry partners. Students are able to transfer from one city to another at semester intervals. 

The programme constructively applies innovative teaching methods and approaches with case studies, business simulations and projects. The program favours the approach where professors will be acting as coaches, facilitators and not just instructors. Participants learn more in round tables where they are engaged in reflective experiences about concepts, competencies and contexts.

Building on the nature of management work itself, and not on functions ( finance, accounting, marketing,..) as stated above, the European University of Business MA|MBA program is organized around Five Opening Mind-Sets:

  1. Managing Self
  2. Managing Organisation
  3. Managing Context
  4. Managing Relationships
  5. Managing Change

DLA KOGO

MBA dla MŚP jest skierowane do wszystkich, którzy pełnią funkcje menedżerskie lub będą je pełnić w najbliższej przyszłości oraz dla osób prowadzących lub zamierzające prowadzić własną firmę, a także dla wszystkich osób pragnących doskonalić swój profil zawodowy.

CELE STUDIÓW

Głównym celem programu MBA dla MŚP jest dostarczenie pakietu praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych dla każdego menedżera, który w sposób profesjonalny chciałby kierować zespołem, a także firmą. kich osób pragnących doskonalić swój profil zawodowy.

METODA SZKOLENIOWA

Większość zajęć ma charakter warsztatowy, interaktywny. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem, m.in. analizy przypadków (case study), burzy mózgów, ćwiczeń zespołowych, ćwiczeń indywidualnych, gier interaktywnych, odgrywania ról, treningu umiejętności praktycznych, wymiany doświadczeń, mini wykładów oraz e-learningu.

CENA

Wpisowe 350  zł – dla osób, które zapiszą w okresie promocji do 15.08.2017  WPISOWE 0 zł

Forma płatnościCena
Wpłata jednorazowa całej kwoty do 15.10.201715 400 zł
Wpłata jednorazowa całej kwoty do 15.10.20179 800 zł (absolwenci EWSB, członkowie izb partnerskich, firmy współpracujące z EWSB)
Wpłata ratalna 4 raty po 4.000 zł każda 16 000 zł
Wpłata ratalna 4 raty po 2.500 każda 10 000 zł (absolwenci EWSB, członkowie izb partnerskich, firmy współpracujące z EWSB)

 

Small and medium-sized enterprises (SMEs) play an important role in the economy and are considered as a stimulus for its development. The functioning of SMEs is a symptom of healthy competition and reflects the entrepreneurship of society. Small and medium-sized enterprises stimulate economic growth through the activation of innovative processes and generate new jobs. However, creating and managing a company is not easy. Every year, an average of 330,000 economic activities are registered in Poland. After 50%, it falls.
The following year, the next 50% ceases to exist. After two years, only 25% of companies still function. Why is this happening? The research shows that (SMEs) encounter three basic barriers to development: market and environment barriers, management problems resulting from insufficient knowledge and skills, and financial barriers.

MBA programs available on the Polish market allow you to acquire knowledge and skills necessary primarily to deal with problems and manage a large enterprise. The scale of problems in large companies is completely different, although their substantive aspects may be similar to the challenges of SMEs. However, SMEs have their own specificity of operation and development. And this is the unique program addressed to small and medium-sized enterprises.

A rich program offered at MBA postgraduate studies for SMEs, based on case studies, indicates the most important areas of functioning of small and medium-sized enterprises, which may present problems in these areas and provides ready-to-use tools to deal with these challenges.

DLA KOGO

MBA dla MŚP jest skierowane do wszystkich, którzy pełnią funkcje menedżerskie lub będą je pełnić w najbliższej przyszłości oraz dla osób prowadzących lub zamierzające prowadzić własną firmę, a także dla wszystkich osób pragnących doskonalić swój profil zawodowy.

CELE STUDIÓW

Głównym celem programu MBA dla MŚP jest dostarczenie pakietu praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych dla każdego menedżera, który w sposób profesjonalny chciałby kierować zespołem, a także firmą. kich osób pragnących doskonalić swój profil zawodowy.

METODA SZKOLENIOWA

Większość zajęć ma charakter warsztatowy, interaktywny. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem, m.in. analizy przypadków (case study), burzy mózgów, ćwiczeń zespołowych, ćwiczeń indywidualnych, gier interaktywnych, odgrywania ról, treningu umiejętności praktycznych, wymiany doświadczeń, mini wykładów oraz e-learningu.

CENA

Wpisowe 350  zł – dla osób, które zapiszą w okresie promocji do 15.08.2017  WPISOWE 0 zł

Forma płatnościCena
Wpłata jednorazowa całej kwoty do 15.10.201715 400 zł
Wpłata jednorazowa całej kwoty do 15.10.20179 800 zł (absolwenci EWSB, członkowie izb partnerskich, firmy współpracujące z EWSB)
Wpłata ratalna 4 raty po 4.000 zł każda 16 000 zł
Wpłata ratalna 4 raty po 2.500 każda 10 000 zł (absolwenci EWSB, członkowie izb partnerskich, firmy współpracujące z EWSB)

 
 

Zapisy

  • Drogą mailową: podyplomowe@universityofbusiness.eu
  • Osobiście: Europejska Wyższa Szkoła Biznesu, ul. Niedziałkowskiego 18, Biuro Studiów Podyplomowych i MBA, Rektorat, I p.
  • Pocztą: Europejska Wyższa Szkoła Biznesu, ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Biuro Studiów Podyplomowych i MBA.

Pobierz formularz zgłoszeniowy (PDF)