Studia I i II stopnia

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu prowadzi naukę w ramach 3 – letnich studiów licencjackich, po których zdobywa się tytuł licencjata uzyskując wykształcenie wyższe.

 

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu prowadzi naukę w ramach 2 – letnich studiów uzupełniających magisterskich na kierunku Zarządzanie - profil praktyczny, po których zdobywa się tytuł magistra uzyskując wykształcenie wyższe.
Szczegóły i rekrutacja: http://ewsb.eu/w-roku-akademickim-20172018-zapraszamy-na-2-letnie-studia-uzupelniajace-magisterskie/

Kierunki

EWSB realizuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym z możliwością wyboru języka studiowania polski lub angielski. Wykładane przedmioty są tak dobrane, by student mógł zdobyć pożądany na rynku pracy zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności. Programy studiów opierają się na europejskich standardach kształcenia, a zajęcia odbywają się formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów, gier biznesowych, ćwiczeń i dyskusji, a także w formie e-learningowej.

 

zarzadzanie

Studia w języku polskim w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

  Zapisz się

Specjalizacje:

Zapisy odbywają się w trakcie trwania I roku studiów

 • Logistyka w przedsiębiorstwie
 • Najnowsze trendy w marketingu
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi z elementami psychologii
 • Zarządzanie w hotelu z elementami event management
 • Rachunkowość finansowa MŚP
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej
 • Zarządzanie w administracji publicznej
 • Zarządzanie firmą rodzinną
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Prawo w biznesie
 • Biznes międzynarodowy
 • Negocjacje i mediacje
 • PR - komunikacja korporacyjna
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Finanse i zarządzanie ryzykiem
 • Nowoczesne zarządzanie w bankowości
 • Wycena wartości przedsiębiorstw
 • Employer branding - budowanie marki pracodawcy

 

filologia

Specjalizacja: filologia angielska. Studia całkowicie w języku angielskim w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

  Zapisz się

Specjalizacje:

 • Lingwistyka managerska
 • Specjalizacja translatorska
 • Specjalizacja nauczycielska

 

pedagogika

Studia w języku polskim w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

  Zapisz się

Specjalizacje:

 • Pedagogika wczesnoszkolna z edukacją inkluzyjną
 • Specjalizacja nauczycielska - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Doradztwo zawodowe z elementami coachingu
 • Opieka nad osobami starszymi z elementami rehabilitacji