Nauka języków obcych

Europejska Wyższa Szkoła Biznesu, jako Uczelnia zorientowana na kształcenie studentów otwartych na świat i przygotowywanych do pracy w środowisku międzynarodowym, pragnie, aby każdy jej absolwent kończył studia ze znakomitą znajomością przynajmniej jednego języka obcego.

Uczelnia oferuje naukę następujących czterech języków obcych:

  • języka angielskiego,
  • niemieckiego,
  • hiszpańskiego,
  • rosyjskiego.

Nauka odbywa się na różnych poziomach, od podstawowego (A1) do zaawansowanego (C1 lub C2). Przypisanie do danej grupy odbywa się na zasadzie deklaracji studenta bądź rozwiązania testu kompetencji.

  Dowiedz się więcej