Konferencja Naukowa – „Rola menedżerów sektora MŚP w rozwoju społeczności lokalnych”

Celem konferencji jest wymiana poglądów oraz wyników badań naukowych z obszaru nauki o zarządzaniu i dziedzin pokrewnych dotyczących zarządczych, ekonomicznych, prawnych i społecznych aspektów wpływu przedsiębiorstw z sektora MŚP na społeczności lokalne.

Głównymi obszarami, które staną się tematami poszczególnych sesji konferencyjnych oraz publikacji
są:
– społeczna odpowiedzialność biznesu,
– etyka biznesu,
– przedsiębiorczość lokalna i globalna,
– teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju,
– współczesne koncepcje zarządzania dotyczące sektora MŚP,
– organizacje non-profit a rozwój społeczności lokalnych,
– metodyka badań zjawisk dotyczących rozwoju społeczności lokalnych,
– kulturowe aspekty rozwoju społeczności lokalnych.

Agenda Konferencji

Posted in Bez kategorii.