IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA W EWSB

„ROLA MENEDŻERÓW SEKTORA MŚP W ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH” – POZNAŃ, 21 MARCA 2017

W dniu 21 marca 2017 r. w EWSB odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa, której tematem przewodnim była „Rola menedżerów sektora MŚP w rozwoju społeczności lokalnych”. W konferencji uczestniczyli naukowcy z kraju i zagranicy, praktycy biznesu oraz studenci naszej Uczelni.

Wydarzenie podzielono na trzy panele: studentów, praktyków i naukowców.

W panelu studentów odbyła się PIERWSZA w historii naszej Uczelni DEBATA HARWARDZKA, podczas której strony dyskutowały nad następującą tezą: „Przedsiębiorstwa sektora MŚP nie mają wpływu na rozwój społeczności lokalnych”.

Uczestnikami debaty byli:

  1. po stronie PROPOZYCJI: Jakub Giezek i Olaf Lichocki – studenci I roku studiów stacjonarnych,
  2. po stronie OPOZYCJI: Daria Melnikova, Pavlo Budzinskyi i Serhii Matviienko – studenci II roku studiów stacjonarnych.

Profesjonalne przygotowanie oraz wystąpienia studentów wzbudziły zachwyt i zaangażowanie publiczności debaty, która aktywnie włączyła się do dyskusji.

W drugiej części konferencji swoje wystąpienia zaprezentowali zaproszeni goście, a mianowicie:

  1. Pani Katarzyna Ostojska – Marketing Manager z firmy Raben Polska,
  2. Pani Daria Krystyna Sapińska właścicielka firmy DALMA,
  3. Pan Andrzej Jaworski właściciel firmy TRIADA.

Dyskutowano o dobrych praktykach w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Goście przedstawili konkretne przykłady realizowanych działań oraz ich wpływu na rozwój społeczeństwa.

Trzeci (naukowy) panel konferencji podzielony był na dwie sekcje: polsko i anglojęzyczną.

Głównymi prelegentami sekcji polskojęzycznej byli: prof. zw. dr hab. Tadeusz Mendel, prof. dr hab. Tomasz Budnikowski, prof. dr hab. Kazimierz Dobrzański, prof. dr hab. Włodzimierz Kaczocha, prof. dr hab. Piotr Kalka oraz prof. nadzw. dr hab. Ryszard Świekatowski.

W sekcji anglojęzycznej swoje wystąpienie zatytułowane „Strategic Brand Management & Consumer Psychology Across Markets” zaprezentował Bartolomeo R. Bialas – specjalista ds. marketingu ze Stanów Zjednoczonych.

Uczestnicy konferencji mieli zatem możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, spojrzenia na to zagadnienie z perspektywy teorii i praktyki oraz przekonania się, że każda firma ma wpływ na świat, w którym funkcjonuje.

Posted in Bez kategorii.