7th Bosphorus Summit

Z dumą informujemy, że nasz Kanclerz – dr Muhammad Farmer – weźmie udział w niezwykłym wydarzeniu: 7th Bosphorus Summit. 

7th Bosphorus Summit

Dr Farmer jako jeden z prelegentów wygłosi mowę na temat „Thoughts on how to deal with the embryonic problems in the approach of the West to developing countries and their repercussions in the East” /Przemyślenia, jak radzić sobie z embrionalnymi problemami w podejściu Zachodu do krajów rozwijających się i ich reprekusjach na wschodzie/

Posted in Bez kategorii.